Vanaf 22 augustus definitieve aanslag IB 2021 met box 3

Vanaf 22 augustus 2022 kunnen personen die aangiften inkomstenbelasting 2021 met daarin BOX III inkomen, hun definitieve aanslag IB 2021 verwachten. Het corrigeren van de aangiften, levert vaak een correctie op in het voordeel (teruggaaf). Dit i.v.m. de uitspraak van de Hoge Raad over te hoge belastingheffing in BOX III.
 

Laatste nieuws

Het kabinet wil dat door bestelauto's dezelfde criteria voor belastingheffing gaan gelden als voor personenauto's.

» Lees verder

Het kabinet schaft per 2023 de doelmatigheidsmarge af.

» Lees verder

Met ingang van 2023 wordt de middelingsregeling afgeschaft

» Lees verder