Vertraging voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting

Bij de belastingdienst is vertraging ontstaan in het opleggen van voorlopige of definitieve aanslagen 2021, ook bij aangiften die voor 1 april 2022 zijn ingediend. Bijna 40.000 aangiften, die voor 1 april zijn gedaan, zijn nog niet afgehandeld. Dit heeft inhoudelijk niets met de belastingaangifte te maken. Ook ontvangt niet iedereen die tussen 1 april en 1 mei jl. aangifte heeft gedaan, binnen 3 maanden een bericht over de aangifte.
De reden van de vertraging wordt niet genoemd door de belastingdienst.
 

Laatste nieuws

Het kabinet wil dat door bestelauto's dezelfde criteria voor belastingheffing gaan gelden als voor personenauto's.

» Lees verder

Het kabinet schaft per 2023 de doelmatigheidsmarge af.

» Lees verder

Met ingang van 2023 wordt de middelingsregeling afgeschaft

» Lees verder